Peter Hamers

Curriculum Vitae


Ik, ergens anders..

Linked In Profiel
bekijk mijn profiel daar maar eens!

Profiel Peter Hamers

Sinds 1994 werk ik als zelfstandig journalist. In de periode daarvoor was ik wetenschappelijk sociologisch onderzoeker aan de Universiteit van Tilburg bij het IVA, instituut voor beleidsonderzoek en advies. In 1998 en 1999 ben ik op freelance basis hoofdredacteur geweest van het tijdschrift Mens(en)Werk dat wordt uitgegeven door de Sdu. Bij het IVA heb ik me vooral beziggehouden met grootschalig kwantitatief onderzoek op het gebied van het onderwijs, de arbeidsmarkt en arbeidsomstandigheden. Ik heb bij het IVA een fijne baan gehad en veel geleerd, maar na ruim tien jaar moest het roer om. Ik had niet meer de motivatie om een of twee jaar alleen maar met een en hetzelfde onderwerp bezig te zijn en dat helemaal uit te diepen. Ik was er aan toe de wetenschap vaarwel te zeggen, maar ik wilde wel blijven schrijven en studeren op allerlei relevante maatschappelijke onderwerpen: ik wilde verder als journalist. Om journalistieke vaardigheden te leren en een journalistieke houding te ontwikkelen heb ik in de avonduren de opleiding Journalistiek gevolgd aan de Academie voor Journalistiek aan de Fontys Hogeschool in Tilburg, die ik in 1997 met succes heb afgerond. Gezien mijn verleden als socioloog is het niet verwonderlijk dat mijn deskundigheid vooral ligt op het terrein van het onderwijs, van voor- en vroegschoolse educatie (VVE) tot universiteit. Ook ben ik goed ingevoerd in alles wat met werk te maken heeft: arbeidsmarkt, -verhoudingen, -omstandigheden en –voorwaarden, veiligheid op het werk en medezeggenschap. Soms maak ik uitstapjes naar andere onderwerpen als reclassering, horeca, personeelswerk of financieel-economische onderwerpen.
Klik hier om mijn curriculum vitae te lezen.